POPULASI PELAJAR BAGI SEMESTER JANUARI 2018

Bil Kaum/ Bangsa Lelaki Perempuan  Jumlah
 1  Arab Kadazan             1            1
 2  Asli 5  3  8
 3  Bajau 9 1 10
 4  Bidayuh 2 1  3
 5  Bisaya 3    3
 6  Bonggi 2 2 4
 7  Brunei 1 1  2
8 Bugis 2   2
9 Cina 2   2
10 Dusun 5 17 22
11 Filipina 1   1
12 Iban 3 5 8
13 India 1   1
14 Indonesia   1 1
15 Kadazan   2 2
16 Kadazan Dusun   2 2
17 Kayan 1   1
18 Kedayan 1   1
19 Kemboja   2 2
20 Kenyan 1   1
21 Manriq   2 2
22 Melanau   2 2
23 Melayu 1 3 4
24 Rungus 2   2
25 Semai 1 2 3
26 Suluk 1   1
27 Temiar 3 2 5
28 Vietnam 1   1
  Jumlah 48 50 98

Populasi pelajar setakat Januari 2010

BIL

ETNIK

PELAJAR SEDIA ADA

AMBILAN JAN. 2010

JUM. PELAJAR

Jumlah besar

L

P

L

P

L

P

1

Dusun

5

6

6

7

11

13

24

2

Cina

5

6

4

4

9

10

19

3

Asli Temiar

6

7

2

2

8

9

17

4

Iban

7

1

4

2

11

3

14

5

Asli Semai

5

7

5

7

12

6

India

6

1

1

3

7

4

11

7

Sungai

2

1

1

3

3

4

7

8

Asli Temuan

3

2

1

3

3

6

9

Murut

2

2

1

3

2

5

10

Rungus

3

1

1

4

1

5

11

Melayu

1

2

1

2

2

4

12

Asli Jakun

1

3

3

1

4

13

Cina/Asli

1

1

1

1

2

14

Bidayuh

1

1

2

3

1

4

15

Melayu Asli

1

1

1

1

2

16

Penan

1

1

1

17

Dumpas

1

1

1

18

Orang Brunai

1

1

1

19

Siam

1

1

1

20

Kadazan

1

1

1

21

Cina/India

1

1

1

22

Asli Bateq

1

1

1

23

Asli Mahmeri

1

1

1

24

Irranun

1

1

1

25

Asli Semelai

1

1

1

26

Asli

1

1

1

27

Asli Semaq Beri

2

2

2

28

Sino Murut

1

1

1

Jumlah

51

44

31

24

82

68

150

27

LUAR NEGARA

Kemboja

4

3

1

1

5

4

9

28

Indonesia

1

4

1

4

5

29

Filipina

2

1

2

1

3

30

China

1

1

1

31

Australia

1

1

1

32

Loas

1

1

1

Jumlah

9

8

1

2

10

10

20

60

52

32

26

92

78

170

92

78

170

170